Městská knihovna

Helsinky

architektonická studie 
autor: Ing.arch. Jiří Nosek

fáze: studie

rok: 2012

situace_doprava
vnitrni_cleneni_01
situace1_01
stavebn_program
situace2
1np_01
podel_rez
pric_rez
pohled_zapad
pohled_vychod
vizo3
pohled_sever
pohled_jih
fasady
ext_12