top of page

Charita Hranice

Komenského 219, 753 01 Hranice

autor: Ing.arch. Jiří Nosek, Ing.arch. Tomáš Kratochvíla, Mga. Aleksandra Rejsa

investor: Charita Hranice

fáze: studie

rok: 2019

Tento projekt vznikl ve spolupráci s architektem Tomášem Kratochvílou a designérkou Aleksandrou Rejsa.

Investorem projektu a zadavatelem architektonické studie je Charita hranice. Jedná se o organizaci římskokatolické církve poskytující široké spektrum sociálních a zdravotních služeb pro celý Hranický děkanát. Cílem projektu je sdružit jednotlivá oddělení charity do jednoho areálu.

Pro tento záměr byla zvolena soustava pozemků a budova tvořící bývalý areál mateřské školy v blízkosti historického centra města. Stávající objekt je v dobrém technickém stavu a jeho skeletový konstrukční systém umožňuje snadnou adaptaci na tento nový účel.

Řešená soustava pozemků navazuje na stávající komunikace v severní a západní části. Tyto přirozené přístupy jsou zachovány a dále upraveny. Severní přístup doplněný o parkovací stání a stromořadí slouží jako hlavní příjezdová komunikace pro veřejnost. Západní přístup slouží jako obslužná komunikace pro zaměstnance a zásobování a je doplněn o vyhrazená krytá parkovací stání.

Stávající jednoduchý třípatrový skeletový objekt se středovým komunikačním jádrem kapacitně vyhovuje zvolenému stavebnímu programu. Veškeré nenosné příčky jsou odstraněny a vnitřní dispozice jsou upraveny pro potřeby jednotlivých provozů Charity. Hmota budovy je navýšena o lehkou dřevěnou střešní nástavbu kaple. K severní fasádě objektu je doplněna organická lávka, která spolu s výtahem zajišťuje bezbariérový přístup do objektu.

Kromě výrazné organické lávky je navrhovaný charakter objektu velice pokorný. Střídmou bílou fasádu oživují dřevěné prvky okenních rámů a dřevěná lamelová fasády nástavby.

Stávající hlavní budova v jižní části areálu je doplněna o drobnou architekturu zázemí exteriérových aktivit podél východní příjezdové komunikace. Tyto dvě hmoty společně vymezují území poloveřejného prostoru zahrady s množstvím navržených venkovních aktivit pro klienty Charity i pro veřejnost.

KVARTÝR | charita
003 Kvartýr architekti - revitalizace - vizualizace 1-01
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
KVARTÝR | charita
017 Kvartýr architekti - revitalizace - pudorys 2NP
KVARTÝR | charita
020 Kvartýr architekti - revitalizace - pohledy 2-01
021 Kvartýr architekti - revitalizace - fasády-01
KVARTÝR | charita
023 Kvartýr architekti - revitalizace - schema eko
bottom of page