top of page

Rekonstrukce lobby administrativní budovy

Václavská 12, Praha 2-Nové Město, Praha

autor: Ing.arch.Alena Valová, Ing.arch. Jiří Nosek

investor: SVÚM reality

fáze: studie

rok: 2018

Městský dům z 30. let je v současnosti využíván jako nájemní kancelářská budova. Monumentální průčelí a fasáda z pemrlovaného terazza působí opravdu velkolepým dojmem. Stísněný prostor recepce a společných prostor domu neodpovídá reprezentativnímu charakteru fasády. Pronajímatel budovy nás oslovil s prosbou o vyřešení této nevyhovující situace. Solidní základ a kvalitní nákladné materiály, které budovu charakterizují, jsme se snažili propsat i do našeho návrhu.

Prostor jsme očistily od letitých nánosů zastaralých technologií a nevhodných řešení. Logické prostorové uspořádání jsme ponechali. Sádrokartonový podhled, který bohužel nebylo možné zcela odstranit, jsme nahradili pohledem novým, s integrovanými osvětlením z napínaného barrisolu. Členění podhledu respektuje skryté železobetonové průvlaky a tektonicky dělí jednolitou plochu stropu.  Recepce je navržena z černého mramoru, který se vzájemně doplňuje s původním terrazzem na podlaze. Dekorativní dřevěná příčka důmyslně zakrývá slepá okna vedoucí do sousedního komerčního prostoru a stává se nejvýraznějším dekorativním prvkem navrženého interiéru.

Věříme, že navrhovaný exkluzivní charakter vstupního prostoru se stane nejlepší možnou vizitkou celého objektu a investorům přinese mnoho lukrativních nájemců.

KVARTÝR | Lobby_Václavská
KVARTÝR | Lobby_Václavská
KVARTÝR | Lobby_Václavská
KVARTÝR | Lobby_Václavská
KVARTÝR | Lobby_Václavská
KVARTÝR | Lobby_Václavská
KVARTÝR | Lobby_Václavská
KVARTÝR | Lobby_Václavská
KVARTÝR | Lobby_Václavská
bottom of page