Kulturní centrum 

Kostelec

architektonická studie 
autor: Ing.arch. Jiří Nosek

fáze: studie

rok: 2006

2
hist
fasady3_01
fasady4_01
pohled2_01
pohled_01
1_4000_300dpi
koncept
v_kov_anal_za
1427400584_zahrada_namesti_1._2
1427400583_podel_01
1427400582_pric_01