Kulturní centrum 

Kostelec

architektonická studie 
autor: Ing.arch. Jiří Nosek

fáze: studie

rok: 2006