top of page

Přístavba smuteční síně Veselí nad Moravou

Svatoplukova 1672, 698 01 Veselí nad Moravou
autor: Ing.arch. Alena Valová, Ing.arch. Jiří Nosek

investor: město Veselí nad Moravou

fáze: studie

rok: 2018

Město veselí nad Moravou v zadání architektonické studie požadovalo navýšení kapacity smuteční síně a celkovou úpravu exteriéru objektu zahrnující kontaktní zateplení a výměnu dveřních a okenních výplní. Navrhované stavební úpravy se snaží v maximální možné míře ctít veškeré kvality stávající budovy. Rozdělení objektu do tří traktů a jeho logické umístění na pozemku jsou ponechány a posíleny úpravou povrchu a proporce jednotlivých fasád. Nevýrazný hlavní vstup, je akcentován zvýšením atiky servisního traktu a použitím odlišného materiálu.  Navýšení kapacity smutečních hostů je docíleno prostým prodloužením hlavního traktu směrem do areálu hřbitova a vložením patra.

Hmota samotného sálu je v průčelích doplněna o přečnívající stěny se zúženým zakončením. Odsazené fasády z perforovaného cortenu tak působí jako levitující prvek vložený mezi monumentální boční stěny budovy. Odsazená cortenová předstěna na severní fasádě upoutává pozornost příchozích a dává budově nový charakter, na jižní prosklené fasádě zároveň slouží jako exteriérové stínění. 

V jinak minimalisticky pojatém  interiéru vytváří perforace exteriérového stínění jemnou hru světel a stínů. Nejvýraznějším navrhovaným prvkem interiéru je podhled z dubových latí, který se díky odsazení od obvodových stěn a podsvícení vznáší nad hlavami smutečních hostů. Původní objemná křesla jsou vyměněna za celodřevěné lavice s polstrováním se stejným motivem jako zachované velkoformátové dílo umístěné na hlavní stěně obřadní síně.

Součástí návrhu je i kultivace hlavních před prostor, navazujících rozptylových ploch a přidružených zpevněných a nezpevněných venkovních komunikací.

26_5
37
30_3
36_JN2
03
01
02
04
5
6
1
2
7
4
3
1
,
bottom of page