top of page

Landscape festival Ostrava 2019

 

Roku 2019 představil Landscape festival Ostravu v nových environmentálních souvislostech, přičemž hlavním tématem je znovuvyužití a redefinování významu několika lokalit na trase z historického centra do Dolní oblasti Vítkovice a nastínění jejich nových propojení. Zájem byl soustředěn na krátkodobé intervence, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site-specific instalace, dočasná architektura i trvalejší krajinářské zásahy a humanizace daných lokalit.


Otevřená výzva soutěže byla určena všem tvůrcům, kteří se pohybují na poli témat oživení veřejného prostoru, urbanismu, architektury, krajinářské architektury, umění a designu ve veřejném prostoru a krajině, environmentálnímu umění atd. Přihláška mohla být rovněž kolektivním dílem několika autorů. 


Veřejný prostor vnímáme jako jednu z nejdůležitějších součástí našeho každodenního fungování ve městě, v krajině.. Navíc si také rádi odfrknem od naši práce a upustíme uzdu fantazii. Díky vypsané soutěži a Jéňovi Smékalovi, který nás do problematiky zasvětil, jsme se ve spolupráci s ním také zúčastnili. 

bottom of page