top of page

Rekonstrukce rekreačního objektu

Krhanice_Prosečnice 207,  okres Benešov
autor: Ing.arch. Alena Valová, Ing.arch. Jiří Nosek

fáze: studie

rok: 2017

Klientka nás oslovila s prosbou o úpravu rekreačního objektu poblíž Prahy. Po zběžné obhlídce současného stavu jsme se nakonec domluvili na nutnosti většího zásahu, než byl původně zamýšlen. Současný stav nosných konstrukcí nevyžadoval statické zásahy, ale veškeré další konstrukce byly v dezolátním stavu. Ve snaze udržet rozpočet na uzdě jsme se rozhodli pro zachování původních nosných stěn, krovu a stropních konstrukcí, vše ostatní muselo být bohužel odstraněno.

Proporci stávající hmoty se sedlovou střechou jsme opticky upravily odstraněním přesahu střechy a přetažením štítových stěn. Těžkopádná hmota tak získala na eleganci bez nutnosti nákladnějších stavebních zásahů. Proporce okenních otvorů jsme upravili s důrazem na maximální využití stávajících překladů v nosných stěnách. Z původního okna v přízemí tak vznikl velkorysý vstup na navrhovanou terasu a interiér se přirozeně propojil se zahradou.

Vnitřní dispozice objektu byla kompletně upravena. Stávající kuchyně byla v maximální možné míře otevřena do obytné části přízemí a rozšířena o zbytečný prostor původní chodby. Z kuchyně s jídelním koutem vede nově navržené schodiště do prostorů v podkroví. Zde vznikla koupelna a dvě prostorné ložnice, otevřené do krovu.

Materiály jsou navrženy s důrazem na zachování chatového charakteru objektu, vzniklého v sedmdesátých letech svépomocí tehdejšího stavebníka. Nejedná se o venkovské stavení, ale ani o současný moderní objekt. Fasáda je proto navržena z bílé břízolitové omítky a doplněna pouze o výraznou barevnost nových okenních výplní a okenic. Jako krytina střechy byla zvolena klasická bobrovka, podtrhující celkový nostalgický charakter návrhu.

Držíme klientce palce a těšíme se brzkou realizaci.

1_4
6_2
5_2_2
7_2
STÁVAJÍCÍ1
situace2
1.NP
2.NP
řezy
řeyzy2
POHLED3
POHLEDY1
POHLED2
bottom of page