top of page

Vila u silnice

Bor

autor:  Ing.arch. Jiří Nosek, Alexandra Rejsa MgA.

investor: soukromý investor

fáze: studie

rok: 2021

Naši přátelé nás oslovili s prosbou o konzultaci svého stavebního záměru na stavbu více generační přízemní vily s tím, že mají nestandardní pozemek v blízkosti rušné komunikace a že je projektant od záměru odrazuje. Na společné schůzce jsme se shodli na tom, že se i s takovýmto zadáním popereme, zkusíme z pozemku vytěžit co nejvíce a vytvoříme příjemné bydlení podle jejich představ.

Následovalo spoustu analýz a variant jak nejlépe k zadání přistupovat.

Specifický charakter pozemku se stal i hlavním východiskem návrhu. Bezprostřední návaznost na komunikaci druhé třídy, která zásadním způsobem ovlivňuje uvažování o využitelnosti pozemku pro bydlení, se stala výzvou. K budově je přistupováno jako k pohledové a akustické bariéře, která zajistí komfortní pobyt nejen ve svém nitru, ale také v nejbližším okolí (v pobytové části zahrady). Tato základní úvaha o domě jako o akustické bariéře byla dále prověřena odborným akustickým posudkem, který ji potvrdil.

Hmotové uspořádání budovy je dáno požadavky na akustiku, charakterem pozemku, stavebním programem, požadavky klienta a snahou nenarušit charakter Městské památkové zóny. Tři nejvýraznější hmoty mají archetypální tvar klasického venkovského domu se sedlovou střechou vyplývající z analýzy stavebního programu. Hlavní nejvyšší hmota přiléhající k silnici obsahuje společenskou část se vstupem a obývacím pokojem, druhá hmota obracející se do zahrady obsahuje privátní část s ložnicemi a třetí nejmenší hmota obsahuje garsoniéru pro prarodiče. Tyto hmoty jsou usazeny na pozemku tak, aby co nejvíce zaclonily rušnou komunikaci a zároveň, aby mezi nimi vznikl klidný venkovní společenský prostor jakýsi dvůr nebo venkovní pokoj. Tyto hlavní hmoty jsou dále propojeny nízkými hmotami se servisními prostory a garáží, které jsou z ekonomického i estetického hlediska zastřešeny rovnou střechou.

Materiálové řešení fasád dále podtrhuje hmotové členění areálu. Hlavní společenská budova větší částí obrácená směrem k silnici je navržena v bílé hladké minerální omítce. Budovy s privátní částí a garsoniérou prarodičů obrácené do zahrady jsou navrženy s obkladem ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy. Servisní části areálu jsou obloženy kamenným obkladem evokujícím charakter kamenné zdi.

Držíme klientům palce a těšíme se na spolupráci při přípravě realizace.

KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice
KVARTÝR | Vila_u_silnice
KVARTÝR | Vila_u_silnice
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
KVARTÝR | Vila_u_silnice_Bor
bottom of page