top of page

Novostavba rodinného domu pro soukromého investora


Tuchoměřice
autor: Ing.arch. Alena Valová, Ing.arch. Pavel Lejdar

fáze: studie

rok: 2015

Naším úkolem bylo navrhnout rodinný dům pro mladý pár, který touží po vytvoření svého útulného domova, kde by se mohl rozrůst o další členy rodiny. Ne příliš velký rozpočet, nám určil, jak velký by samotný dům měl být. Začali jsme tedy s návrhem objektu, který bude poskytovat uživateli pouze vše potřebné a nejnutnější.

 

Jednotlivá omezení pozemku nám určila, jak bude výsledný objekt vypadat. Hranice ochranného pásma vysokého napětí a hranice sousedního pozemku určila prvotní půdorysný tvar domu. S návazností na okolní zástavbu jsme navrhli stavbu o dvou podlažích.

Naším záměrem bylo vytvořit kompaktní objekt, kde by všechny přesahy a přístřešky byly vymezeny pouhým tvarem domu. Obvod domu je specifikován dvěma podlažími ve tvaru pravoúhlých lichoběžníků. Vzájemné natočení lichoběžníků je využito na zastřešení terasy a na zvýraznění vstupu do objektu. Toto posunutí zároveň jasně vymezuje obytnou část a zázemí. Vhodné natočení pozemku nám umožnilo orientovat všechny obytné místnosti na jih směrem do zahrady a technickou část na sever směrem k příjezdu na pozemek.

Velikost domu nerespektuje měřítko okolní zástavby, proto jsme jeho nároží orientovali směrem k ulici, což dům z pohledu chodce opticky zvětšilo.

KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
KVARTÝR | RD Tuchoměřice
bottom of page